Sídlo
Ametys s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice - Pereš
Poštová adresa
Ametys s.r.o. Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou
Prevádzka
Kameňolom Hosťovce
Kontakt
tel.: +421(055)/ 488 00 11
fax: +421(055)/466 64 04
e-mail: otogobl@dodo.sk
ametys@dodo.sk

Cenník

Letné zníženie cien pre maloodberateľov.

Prírodný čistý drvený triedený vápenec a výrobky z vápencovej múčky


piesok na malty, hrubé omietky, zásypy a iné
frakcia 0 - 4 mm 8,21 €/tonu   (247,30 Sk/tonu)
frakcia 0 - 4 mm červená 7,26 €/tonu (218,70 Sk/tonu)
triedený vápenec na parkoviská, chodníky, drenážne vrstvy, zásypy
frakcia 4 - 8 mm 8,21 €/tonu (247,30 Sk/tonu)
frakcia 8 - 16 mm 8,21 €/tonu (247,30 Sk/tonu)
štrkodrvina na podklady pod cestu, úprava a spevnenie ciest
frakcia 0 – 32 mm 5,83 €/tonu (175,60 Sk/tonu)
frakcia 0 - 63 mm 5,83 €/tonu (175,60 Sk/tonu)
štrkopiesok na betónovanie
frakcia 0 - 16 mm 7,97 €/tonu (240,10 Sk/tonu)
hrubý makadam
frakcia 32 - 63 mm 7,08 €/tonu (213,30 Sk/tonu)
lomový kameň do základov, na ploty, oporné múry a iné
lomový kameň mix 7,15 €/tonu (215,40 Sk/tonu)
lomový kameň triedený strojom 10,79 €/tonu (325,10 Sk/tonu)
lomový kameň triedený ručne 15,00 €/tonu (451,90 Sk/tonu)
piesok na jemné hrubšie omietky
frakcia 0 - 1 mm 11,90 €/tonu (358,50 Sk/tonu)
frakcia 0 - 2 mm 11,31 €/tonu (340,70 Sk/tonu)
mletý vápenec pre záhrady, sady a lesy, vápenec ako prísada do krmiva pre hydinu
múčka vrece 50kg, na vápnenie kyslej pôdy 2,74 €/vrece (82,50 Sk/vrece)
frakcia 1-3 mm, vrece 50kg pre hydinu 5,60 €/vrece (168,70 Sk/vrece)

Farby a stierky

Farba biela vnútorná - Štandard vedro 25 kg 14,70 €/vedro (442,90 Sk/vedro)
Stierka hladká vnútorná vedro 25 kg 10,90 €/vedro 328,40 Sk
Stierka jemnozrná vnútorná PVC vrece 25 kg 7,30 €/vrece 219,90 Sk/vrece

Ceny sú bez dopravy - DOPRAVU VIEME ZABEZPEČIŤ