Ametys logo
– Na našej stránke sa momentálne pracuje –

Neváhajte nás kontaktovať:

ametys@ametys.sk
+421 907 673 353
AMETYS s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou