Profesionáli v oblasti materiálov

25 rokov

Ametzs logo

Spoločnosť AMETYS bola založená v roku 1992 a venovala sa obchodnej činnosti v rôznych segmentoch trhu. Zlomovým bol rok 1998 kedy sa majitelia firmy – bratia Július a Jozef Hodermarskí a ich spoločník Oto Göbl rozhodli pre kúpu kameňolomu Hosťovce, ktorý si vyžadoval rozsiahle repasovanie výrobných zariadení, či značné finančné investície a povolenia na spustenie ťažby. Od vtedy začala spoločnosť napredovať a postupne nadobudla významné miesto na trhu v oblasti stavebného a chemického priemyslu, poľnohospodárskej a živočíšnej výroby, či v energetike, sklárstve, alebo v hutníctve.

Naša Súčasnosť

V súčasnosti sa venujeme ťažbe a spracovaniu vápenca a dolomitu v kameňolomoch Hosťovce a Mýtna. V oblasti produkcie materiálov však nie sme iba ťažiarenska, ale aj výrobná spoločnosť. Briketovaním, granulovaním a miešaním spracujeme materiály pre rôzne priemyselné odvetvia, najmä však pre hútnictvo. Kedže kvalita a spokojnosť zákazníka sú pre nás najdôležitejšími hodnotami, využívame tie najlepšie technológie a neustále pracujeme na inováciách, aby sme dokázali obhájiť svoje miesto na vždy modernizujúcom sa trhu.

Naša vízia

V najbližších rokoch máme v pláne nakupovať nové technológie k rozširovaniu briketovania a granulovania, kvôli stále rastúcemu dopytu na tieto služby. Vysvetľujeme si to najmä kvalitou a flexibilitou, ktorú ponúkame. Okrem toho pracujeme na vlastnom výskume a rozvoji technológií miešacích liniek, ktoré používame na výrobu zmesí pre hútnicke účely. Taktiež plánujeme ďalšiu diverzifikáciu podnikania v oblasti recyklácie hútnických odpadových materiálov. Okrem toho budeme naďalej rozvíjať náš segment ťažby a spracovania vápenca a dolomitu.

Máte otázku?

Napíšte nám

AMETYS s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou
ametys@ametys.sk