Hľadáte kvalitný

Vápenec?

V našom je až do 99,5% CaCO3.

Možností vápenca

0-1

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

0-2

Výroba asfaltov, bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

0-4

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

0-10

Výroba vápna a cementu.

0-22

Použitie na krajnice ciest a diaľníc atď.

0-32

Výroba vápna a cementu, podkladové vrstvy diaľníc, ciest, parkovísk, iných vozoviek a budov atď.

0-63

Výroba vápna a cementu, podkladové vrstvy diaľníc, ciest, parkovísk, iných vozoviek a budov atď.

0-90

Podkladové vrstvy diaľníc, ciest, parkovísk, iných vozoviek a budov atď.

0-125

Podkladové vrstvy diaľníc, ciest, parkovísk, iných vozoviek a budov atď.

1-3,15 (kryštál)

Kombinuje sa s Ametínom krmným do kŕmnej zmesi pre hydinu. Je potrebným zdrojom vápnika v ideálnej frakcii pre vznik kvalitnej škrupiny vajec.

2-4

Výroba asfaltov, bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

4-8

Výroba asfaltov, bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

4-32

Hutnícke účely.

8-16

Výroba asfaltov, bitúmenových zmesí, omietok, stierok, betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

8-32

Výroba hnojív s obsahom CaO.

10-32

16-22

Výroba asfaltov.

32-80

Hutnícke účely.

Frakcia na objednávku

Na základe vzájomnej dohody dokážeme nadrviť a roztriediť akúkoľvek požadovanú frakciu.

AMETIN kŕmny

Používa sa ako prísada do kŕmnych zmesí, najmä pre dobytok, ošípané a hydinu.
Vysoký obsah uhličitanu vápenatého - CaCO3 zabezpečuje zvieratám pevnú a zdravú kostru. Ideálne
kombinovať s vápencovým kryštálom frakcie 1-3,15.

AMETIN agro

Používa sa na odkysličovanie pôdy, zvyšovanie sorbečnej kapacity pôdy, ničenie
cudzopasných a choroboplodných húb, zvyšovanie účninnosti živín, stabilizáciu pH.

Kamenná MÚČKA

Používa sa ako plnivo pre asfalt, ale aj výrobu bitúmenových zmesí, omietok,
betónov, zásipy stavebných materiálov atď.

AMECHEM

Tento univerzálny materiál najmä pre chemický priemysel s širokým
spektrom využitia je veľmi jemne mletý vápenec s vysokým obsahom CaCO3 (nad 98,2%) a
veľmi nízkym znečistením oxidmi kovov (pod 0,01%). Používa sa vo forme plniva, prísady či
abrazíva v rôznych segmentoch:
-CHEMICKÝ PRIEMYSEL - guma, plast, tmel, lepidlá, bielidlá, samonivelizačné
hmoty, čistiace prostriedky, chlorid vápenatý, zubné pasty, cukor, kožené produkty,
protipožiarne nátery, ochranné nátery v uhoľných baniach…
-HUTNÍCKY PRIEMYSEL - odsírenie spalín
-STAVEBNÝ PRIEMYSEL - koberce, strešné šindle, omietkové zmesi, maliarské
farby, prísada do betónu (znižuje náklady, zlepšuje kvalitu a vzhľad)
-INÉ - papier, sklo

Farba ŠTANDARD

biela farba vnútorná (22kg) - minimálny odber 25 balení

STIERKA jemná

vnútorná jemnozrná (25kg) - minimálny odber 25 balení

KAMEŇ okrasný

kvapľový a kryštálový vápenec

Máte otázku?

Napíšte nám

AMETYS s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou
ametys@ametys.sk