Hľadáte kvalitný

Dolomit?

Ste na správnom mieste.

Možnosti dolomitu

0-2

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

0-4

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

0-16

0-32

Výroba vápna a cementu.
Podkladové vrstvy vozoviek a budov.

0-63

Výroba vápna a cementu.
Podkladové vrstvy vozoviek a budov.

0-125

Výroba vápna a cementu.
Podkladové vrstvy vozoviek a budov.

0-31,5

2-4

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

4-8

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

8-11

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

8-16

Výroba bitúmenových zmesí, omietok, betónov, zásipy, stavebných materiálov atď.

16-22

16-32

32-63

frakcia na objednávku

Máte otázku?

Napíšte nám

AMETYS s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou
ametys@ametys.sk
Kancelária Mýtna: +421 902 211 116