Hľadáte partnera pre

Briketovanie, miešanie a triedenie materiálov?

Ste na správnom mieste.

Prečo zvoliť práve nás?

Naša spoločnosť ponúka okrem produkcie vlastných materiálov aj služby na mieru. Všetky naše stroje a technológie spolu s našim know-how sú Vám k dispozícii pre spracovanie Vašich vlastných materiálov. Jedná sa o službu briketovania prachových materiálov na brikety rôznych veľkostí, alebo aj ich následné granulovanie, ak je potrebná menšia frakcia.

Ak potrebujete pridať Vášmu materiálu inú kvalitatívnu hodnotu, sme schopní z neho pripraviť zmes za pomoci našej vlastnej technológie, vďaka ktorej dokážeme zmiešavať aj ťažko zmiešateľné materiály. Okrem toho ponúkame službu triedenia rôznych materiálov na ľubovolné frakcie až do 10 mikrónov v najlepších triedičoch na trhu.

Meníme PRACHOVÝ ODPAD v

plnohodnotný materiál

Produkujete pri Vašom podnikaní odpad vo forme prachu? Spoločnosť Ametys je pre Vás ten správny partner. Vďaka najmodernejším technológiam dokážeme Váš odpadový materiál premeniť na brikety, prípadne granule. Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade, že Váš odpadový materiál nespĺňa kvalitatívne predpoklady pre ďalšie použitie. Vďaka našemu know-how a odborným znalostiam v oblasti chémie dokážeme spoločne s Vami nájsť spôsob ako spraviť z odpadu plnohodnotný materiál.

Oceliarenský materiál

Veľká časť našej výroby sa sústredí práve pre hutnícke odvetvie. Jedná sa najmä o syntetické a krycie trosky, troskotvorné prísady, či zmesy. V procese výroby používame najlepšie technológie a dbáme na kvalitu vstupných materiálov.

Nami ponúkané produkty zhotovujeme podľa požiadaviek zákazníka. Na žiadosť vieme odporučiť optimálne zloženie na základe špecifikácie vyrábanej akosti ocele, taviaceho agregátu, spôsobu sekundárnej metalurgie a podobne. Tieto služby ponúkame odberateľom našich služieb samozrejme zadarmo.

AMETLIQUID - Stekujúca prísada

Táto zmes na báze CaO+Al2O3 slúži ako troskotvorná prísada pri tvorbe oceli počas
oxidačného a redukčného vedenia tavby v KK, EOP, LF, či LP za účelom stekutenia trosiek. Ametliquid ponúkame ako náhradu za ekologicky nevhodný kazivec.

Zloženie: Na výber ponúkame dve prevedenia (resp. podľa špecifickej žiadosti zákazníka)
A. 10-15% CaO, 60-70% Al2O3
B. 30-35% CaO, 50-55% Al2O3
Aplikácia:LP, LF, KK, EOP
Balenie: bigbag
Forma: brikety

DESMET SŽ - Zmes pre odsírenie surového železa

Zmes CaO + Mg, respektíve CaO+CaC2 slúži ako prísada pre mimopecné odsírovanie surového železa. Jedná sa o proces odsírenia injektážou prísady DESMET SŽ vo veľkoobjemovej panve pred naliatím do KK (kyslíkový konvertor).

Zloženie: 80%CaO, 18MgO, 2%Na3AlF6 (resp. 80%CaO, 20%CaC2)
Aplikácia: Injektáž hlboko ponorenou tryskou vo veľkoobjemovej panve
Balenie: cisterna
Forma: frakcia 0-2

DESMET A - Syntetická troska pre hlboké odsírenie ocele s prísadou Al

Syntetická troska DESMET A spĺňa termodynamické a kinetické podmienky pre hlbokú desulfuráciu ocele priemerného zloženia (resp. podľa požiadaviek zákazníka), čo umožňuje zvýšenie súčiniteľa difúzie rafinačnej trosky, pre rýchlejšie priblíženie reakcie
rovnovážneho stavu.
V metalurgickej praxi to predstavuje dosiahnutie požadovaného
odsírenia v kratšom čase, čo sa odzrkadlí na ekonomicky efektívnejšej produktivite,
úspore energií, či úspore žiaruvzdorných materiálov.

Aplikácia: EOP,LF, LP
Balenie: bigbag
Forma: brikety

DESMET B - Redukčná troska pre bežné odsírenie ocele

Zmes na báze CaO+Al2O3+MgO slúži ako troskotvorná prísada v redukčnej perióde
tavenia ocele v EOP, respektíve ako krycia a rafinačná troska pre LP. Dá sa však použiť aj
ako náhrada vápna
pri oxidačných procesoch v KK a EOP. Táto troska sa nehodí k hlbokej
desulfurácii ocele.

Zloženie: 46-50%CaO, 18-23%Al2O3, max.8%MgO, max. 10%SiO2, max.6%SRO Aplikácia: EOP, EIP, TP, SMP,LF LP Balenie: bigbag
Forma: brikety

MagAmet I: Syntetická zmes na opravu magnezitovej výmurovky

Táto zmes sa používa ako prísada do oceliarenskej trosky, ktorá slúži k oprave opotrebovaných lokalít magnezitovej výmurovky KK a EOP metódou Slag-Splashing a
Slag-Coating.

Pre dosiahnutie viskózne lepkavej konzistencie trosky (cca 8-14% MgO) sa vyžaduje
vytvorenie trosky s nižším obsahom FeO a vysokým obsahom MgO. Oprava muriva
spočíva v nabalení vytvorenej opravárenskej trosky na vzniknuté priehlbiny v murive
taviacich agregátov. Skúsenosti ukázali, že žiaruvzdornosť takej trosky je lepšia, než akú majú pôvodné keramické tvarovky výmuroviek taviacich agregátov.

Aplikácia: KK, EOP s vodou chladeným plášťom
Balenie: bigbag Forma: brikety

MagAmet II: Prísada pre zvýšenie koncentrácie MgO v oceliarenských troskách.

Pri tavení a mimopecnom spracovaní ocele v agregátoch a panvách pôsobí reaktívna troska
na žiaruvzdornú výmurovku na báze MgO veľmi agresívne.
Veľmi často sa tak stáva
príčinou chemickej korózie bazickej výmurovky (úbytok výmurovky na troskovej čiare).
Ako prevenciu proti negatívnej korózii žiaruvzdornej výmurovky sa odporúča
doplniť reaktívnu trosku prísadou MAGAMET II pre zvýšenie koncentrácie MgO.

Zloženie: 55-65%MgO, max. 3%CaO, 4-6%Fe2O3, max.1%SiO2, cca 25%ZŽ
Aplikácia: Taviace agregáty, LF a LP s bazickou výmurovkou
Balenie: bigbag Forma: brikety

AMEKRYT EIP - Krycia troska pre EIP s neut. výmurovkou

Aby pri tavení ocele v EIP (el. indukčná pec) nedochádzalo ku korózii neutrálne vydusaného kelímku, je nutné k prekrytiu hladiny použiť trosku rovnakej bazicity.
Tento produkt slúži k ochrane pred koróziou kelímku EIP s neutrálnou výmurovkou. Ak je za účelom zvýšenia žiaruvzdornosti výmurovka obohatená bazickou zložkou (MgO),
zhotovíme modifikovanú kryciu trosku podľa zloženia dusacej hmoty kelímku.

Zloženie: 33-35%CaO, 10,5-12,5%MgO, 40-42%Al2O3, 4-6%SiO2
Aplikácia: EIP s neut. výmurovkou
Balenie: 10kg papierové vrecia
Forma: piesok

AMEKRYT MP - Krycia troska pre medzipánev pri plynulom odlievaní v ZPO

Tento produkt na báze CaO+Al2O3+MgO chráni oceľ pred naplynením (H, N) a oxidačným pôsobením atmosféry.
Okrem toho absorbuje endogénnu inklúziu (najmä alumináty) flotujúcu z ocele. Svojim čiastkovým tepelne izolačným pôsobením spomaľuje chladnutie taveniny v medzipanve. Tento produkt sa doporučuje používať spolu s koagulátorom - Ametflux.

Zloženie: 38-42%CaO, 10-13%MgO, 38-42%Al2O3, 4-7%SiO2, max. 1%Na2O+K2O, max.1,5%FexOy, max.1%C, max.1,5%H2O, Tliq=1445oC
Aplikácia: MP (20-30 kg/m2 - podľa počtu tavieb v sekvencii)
Balenie: 5kg igelitové vrecia
Forma: piesok

Ametflux - Koagulátor

Vďaka vysokým tepelne-izolačným vlastnostiam tento produkt významne spomaľuje
chladnutie ocele v medzipanve.

Okrem toho sa dá použiť k separácií exogénnych inklúzií z hladiny ocele v panve.
Aplikačné množstvo: MP (10-15kg/m2 - podľa počtu tavieb v sekvencii)
Balenie: 5kg igelitové vrecia
Forma: piesok

Máte otázku?

Napíšte nám

AMETYS s.r.o. Košice
Krompašská 9, 040 11 Košice
P.O. BOX 30, 044 02 Turňa nad Bodvou
ametys@ametys.sk